Apartman házirend

A házirendet mindenki köteles betartani!

A problémamentes nyaralás érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen házirendünket!

 1. A vendég az apartman házba (apartmanba, szállásra) történő érkezés első napján köteles az apartman ház tulajdonosának bemutatni az üdülési szerződést, átadni részére a turisztikai irodába való bejelentéshez szükséges személyes iratokat, okmányokat (útlevél/személyi igazolvány) illetve kifizetni az apartman tulajdonosának a nyaralás fennmaradó összegét.
 2. Az apartman, szállás elfoglalása az üdülési szerződésben szereplő első nap 14:00 órától történik, elhagyása az üdülési szerződésben szereplő utolsó nap legkésőbb délelőtt 10:00 óráig kell megtörténjen, ettől eltérni egyéni egyeztetéssel lehet.
 3. Az elfoglalt apartmannak, szállásnak távozáskor, az érkezéskori állapotot kell tükröznie, vagyis tisztának és sérülésmentesnek kell lennie.
 4. Az átadott kulcs elvesztése esetén a vendég(ek) kötelesen azt haladéktalanul jelezni és annak árát, valamint a zárcserét a szállásadónak megtéríteni. (egyszeri 15 000.- Ft).
 5. Az apartman házban (apartmanban, szálláson) szemetelni, rendetlenséget hagyni tilos! A nyaralás időtartama alatt, az apartman ház tulajdonosának nem tartozik a feladatkörébe az apartmanok kitakarítása, továbbá a szemetes kuka folyamatos kiürítése. A tisztaságért a vendég a felelős! Kérjük, a szemetet ne a nyaralás utolsó napján ömlesztve vigyék a gyűjtőbe.
 6. Az apartman ház (apartman, szállás) pihenésre való, ezért a zajongás és a többi vendég bármely napszakban történő zavarása TILOS! Kérjük ennek figyelembe vételét a rádió, TV, vagy egyéb elektronikai eszközök használatakor is!
 7. A nyaralás időtartama alatt, az apartman házban (apartmanban, szálláson) bekövetkező kárt az apartman ház tulajdonosával haladéktalanul közölje. Az okozott károkért a vendég a felelős, melyet kötelessége megtéríteni az apartman tulajdonos részére.
 8. Az apartman ház tulajdonosa nem köteles törölközőt, szappant, WC papírt… stb. és egyéb tisztálkodási szereket, tisztítószereket vagy mosogatószert biztosítani a vendégek számára.
 9. A vizes ruhákat, törölközőket az erre alkalmas ruhaszárítóra kérjük elhelyezni.
 10. Az apartman házban (apartmanban, szálláson) dohányozni tilos! A dohányzás csak az arra kijelölt helyen megengedett (pl.: terasz, udvar stb.) A cigarettacsikket a földre dobni tilos!
 11. Az apartman házba könnyen gyulladó és robbanó, kellemetlen szaggal járó anyagot bevinni tilos!
 12. Az étkezés kizárólag, az arra a célra kialakított, étkezőben vagy konyhában a megengedett.
 13. Kérjük, az apartman házban (apartmanban, szálláson) az Ön(ök) kényelméért elhelyezett elektromos készülékeket rendeltetésüknek megfelelően használják. A nem megfelelő használatból bekövetkező kár(ok)ért a vendég a felelős! Kár esetén, az okozott kárt köteles haladéktalanul közölni az apartman ház tulajdonosával, továbbá köteles azt részére teljes mértékben megtéríteni.
 14. A légkondicionáló berendezés használata kizárólag az apartman házban (apartmanban, szálláson) tartózkodás alkalmával, zárt ablakok és ajtók mögött a megengedett. Kérjük, rendeltetésszerű használatának figyelembevételét!
 15. A vendég az apartman házból (apartmanból, szállásról) történő távozása alkalmával, a személyes vagyon védelmében, kivétel nélkül köteles a lehetőség szerinti védőintézkedéseket (bezárni az ajtókat, ablakokat… stb.) megtenni. A személyes vagyon védelme a vendég felelőssége, ezen tárgykörrel kapcsolatos bármilyen probléma felmerülése esetén az apartman ház tulajdonosát semmiféle felelősség nem terheli.
 16. Az apartman házhoz (apartmanhoz, szálláshoz) tartozó értékek, tárgyak védelme a vendég felelősségkörébe tartozik.
 17. Az apartman ház (apartman, szállás) elhagyásakor kivétel nélkül kötelesek a villanyokat le-, az elektromos készülékeket kikapcsolni, napernyőket becsukni, a csaptelepeket illetve a gázt elzárni.
 18. A vendég távolléte során az apartman ház tulajdonosa csak kivételes esetekben léphet be a kiadott apartmanba, szállásra. Kivételes esetnek számítanak, a közbelépés vagy bármiféle biztonsági óvintézkedés egy esetleges anyagi kár elkerülése érdekében.
 19. Az apartman házban (apartmanban, szálláson) csakis az üdülési szerződésben feltüntetett, meghatározott számú személy tartózkodhat. Bármilyen ezzel a tárgykörrel kapcsolatos probléma felmerülése esetén, az apartman ház tulajdonosának jogában áll felmondani a szerződést és megszakítani a nyaralást az ott tartózkodó vendégek számára. Vendég(ek)et fogadni, kizárólag az apartman ház tulajdonosának előzetes megkérdezése és beleegyezése esetén megengedett.
 20. Kérjük, az apartman házhoz történő parkolás alkalmával legyenek tekintettel a többi vendég parkolási lehetőségeire.
 21. Amennyiben az apartman házat (apartmant, szállást), bármilyen okból kifolyólag nem tudja elfoglalni az üdülési szerződésben szereplő első nap, késését kérem legkésőbb 20:00 óráig közölje a apartman@vodicerita.hu-mal. Ennek elmaradása esetén az apartman ház tulajdonosának jogában áll az üdülési szerződésben szereplő nyaralás kezdő időpontjától számított 24 órát követően más vendég részére kiadni az apartman házat (apartmant, szállást). Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetben a már befizetett összeg nem kerül visszatérítésre!
 22. Amennyiben a vendég az üdülési szerződésben szereplő időpont előtt kíván hazautazni, semmilyen esetben sem kötelezhető az apartman ház tulajdonosa a végösszeg különbözetének megfizetésére.
 23. Az apartmanban a hulladékok gyűjtése szelektíven történik. Kérjük ezt vegyék figyelembe. Az apartmanház előtt a kukákon lévő feliratok jelzik, hogy melyik kukába milyen fajta hulladékot helyezzünk. Megköszönjük, ha ezzel a kis kérés teljesítésével is hozzájárulnak környezetünk védelméhez. 🙂